Regulament intern

1.REGULI GENERALE

1.1. Toti membrii clubului au obligatia sa respecte regulamentul de ordine interioara.

1.2. Se interzice utilizarea tehnicilor de karate in scopul incalcarii legii.

1.3. Este permisa utilizarea karate-ului numai in scopuri de autoaparare, atunci cand aceasta este demonstrata legal.

1.4. Poate intra in clubul Saishin orice persoana care indeplineste conditiile generale, cerute pentru practicarea Karate-ului si care achita contributia lunara pana la data scadenta – ziua de 10 a lunii in curs.

1.5. Sportivii legitimati la alte cluburi pot cere intrarea in clubul Saishin numai daca prezinta legitimatia cu viza de iesire.

1.6. Iesirea din clubul Saishin se face la cererea sportivului, prezentata in scris presedintelui clubului. Daca sportivul a primit echipament, indemnizatii, a fost transportat, cazat – din resursele Clubului Saishin, acesta, la iesirea din club, datoreaza despagubiri.

1.7. Clubul Saishin acorda recompense in bani si echipament, achita diferite taxe, in functie de posibilitatile financiare.

1.8. Clubul Saishin asigura transportul la competitii gratuit pentru sportivii care sunt selectionati in lotul clubului.

1.9. Sportivii care participa la competitii trebuie sa achite taxa de participare cu 10 zile inainte de competitie.Cei care nu se prezinta la competitie pierd taxa de participare in favoarea transportului – pentru locul neocupat.

2. ETICHETA

2.1. Politetea ocupa un loc important in karate, impunandu-se o comportare disciplinata si plina de respect fata de antrenori, instructori, colegi si adversari.

2.2. La antrenament, impartirea practicantilor se face in functie de gradul detinut.

2.3. Salutul Za-Rei se executa, de obicei, la inceputul sau la sfarsitul antrenamentului ori in situatii deosebite.

2.4. Ritsu-Rei se executa in timpul antrenamentului, la intrarea si la iesirea din Dojo si intre parteneri.

2.5. Cand membrii marcanti ai federatieie sau presedintele clubului intra in Dojo dupa inceperea antrenamentului, antrenorul care conduce antrenamentul, intrerupe activitatea, se pozitioneaza cu fata spre intrare si impreuna cu elevii executa Ritsu-Rei.

2.6. Nici un practicant nu este abilitat sa sfatuiasca sau sa critice partenerii, daca nu are permisiunea antrenorului.

2.7. Membrii clubului ,,Saishin” trebuie sa fie sinceri si deschisi, prudenti la afirmatiile facute.

2.8. Antrenorii, instructorii si elevii avansati trebuie sa dea un exemplu demn de urmat, printr-un comportament adecvat.

3. REGULI INTERNE IN DOJO

3.1. Se saluta la intrarea si la iesirea din Dojo.

3.2. Toti practicantii trebuie sa fie in Dojo inainte de inceperea antrenamentului.

3.3. Intarziatii trebuie sa obtina permisiunea de participa la antrenament.

3.4. Sunt interzise discutiile si comentariile in timpul antrenamentului.

3.5. Igiena corporala si vestimentara este obligatorie pentru oricare dintre practicanti. Este interzisa purtarea unghiilor lungi si a machiajului. Exceptand cazurile cand elevul vine la antrenament direct de la scoala, treningul este echipamentul obligatoriu care se va purta de catre sportivi cand se prezinta la sala.

3.6. Se semnaleaza imediat antrenorului toate accidentele si incidentele survenite.

3.7. Nu se poarta bijuterii in timpul antrenamentului.

3.8. Nu se lucreaza alte tehnici decat cele cerute de antrenor.

3.9. Cand se demonstreaza o tehnica, elevii stau in seiza.

4. EXAMENE

4.1. Obtinerea gradelor si centurilor este independenta de rezultatele din concursuri.

4.2. Pentru fiecare grad este stabilit un timp minim, in care sportivul nu se poate prezenta la un nou examen.

4.3. Timpul dintre doua examene poate fi mai lung decat cel stabilit in programa de studiu, dar nu mai scurt.

4.4. La examen se pot prezenta elevii propusi de antrenor. Elevul nu poate cere din proprie initiativa examinarea.

4.5. La examen se respecta cu strictete standardul tehnic din programa de examinare.

4.6. In Clubul Saishin, examenele se sustin in lunile Iunie si Decembrie ale fiecarui an.

4.7. Comisia de examinare este numita de cel mai mare grad din cadrul Clubului Saishin.

5.SANCTIUNI

5.1. Parasirea clubului fara aviz, se sanctioneaza cu suspendarea din competitii timp de doi ani numai daca sportivul datoreaza bani sau bunuri clubului.

5.2. Presedintele clubului poate ridica gradele, exclude din club, sau poate anunta organele in drept asupra practicantilor care au un comportament antisocial si un caracter vicios.

5.3. Sportivii care nu participa la cel putin doua antrenamente pe saptamana pot fi exclusi din club daca nu prezinta motive intemeiate pentru absentele constatate.

5.4. Membrii legitimati care nu-si platesc taxele anuale catre federatie timp de doi ani consecutiv, vor fi exclusi din club.

5.5. Sanctiunile se duc la indeplinire imediat, de catre presedintele clubului Saishin, cu acordul Consiliului de administratie.

5.6. Toate problemele care nu pot fi rezolvate prin prevederile prezentului regulament se supun normelor federatiei sau dupa caz justitiei.